עצות לעריכה

Text Formats

Restricted HTML

 • תגיות HTML מותרות: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>

  This site allows HTML content. While learning all of HTML may feel intimidating, learning how to use a very small number of the most basic HTML "tags" is very easy. This table provides examples for each tag that is enabled on this site.

  For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  תיאור התגית אתה מקיש אתה מקבל
  Anchors are used to make links to other pages. <a href="https://change-me.co.il">המרת מטבע חוץ נתניה</a> המרת מטבע חוץ נתניה
  מודגש <em>מודגש</em> מודגש
  Strong <strong>Strong</strong> Strong
  מצוטט <cite>מצוטט</cite> מצוטט
  ציטוט <blockquote>ציטוט</blockquote>
  ציטוט
  טקסט מקודד המשמש כדי להציג קוד תכנות מקור <code>מקודד</code> מקודד
  רשימה לא ממויינת - השתמש ב-<li> בתחילת כל פריט רשימה <ul> <li>פריט ראשון</li> <li>פריט שני</li> </ul>
  • פריט ראשון
  • פריט שני
  רשימה ממוספרת - משתמשים ב- <li> כדי להתחיל כל פריט ברשימה. <ol> <li>פריט ראשון</li> <li>פריט שני</li> </ol>
  1. פריט ראשון
  2. פריט שני
  אין עזרה עבור תווית li.
  רשימות הגדרה דומות לרשימות HTML אחרות. <dl> מתחיל את רשימת ההגדרה, <dt> מתחיל את מונח ההגדרה ו-<dd> מתחיל את תיאור ההגדרה. <dl> <dt>נושא ראשון</dt> <dd>הגדרה ראשונה</dd> <dt>מושג שני</dt> <dd>הגדרה שנייה</dd> </dl>
  נושא ראשון
  הגדרה ראשונה
  מושג שני
  הגדרה שנייה
  אין עזרה עבור תווית dt.
  אין עזרה עבור תווית dd.
  Heading <h2>כותרת משנה</h2>

  כותרת משנה

  Heading <h3>כותרת שלישית</h3>

  כותרת שלישית

  Heading <h4>כותרת רביעית</h4>

  כותרת רביעית

  Heading <h5>כותרת חמישית</h5>
  כותרת חמישית
  Heading <h6>כותרת שישית</h6>
  כותרת שישית

  Most unusual characters can be directly entered without any problems.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  תאור התו אתה מקיש אתה מקבל
  אמפרסנד &amp; &
  גדול מ &gt; >
  פחות מ- &lt; <
  גרש &quot; "
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple of blank lines.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

טקסט פשוט

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple of blank lines.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.