Money

כסף ישראלי

Submitted by admin on ש', 03/12/2016 - 17:51

התופעה של זיוף אמצעי תשלום קיימת מיום המצאת המטבע ומאבק מתמיד ניטש בין רשויות החוק לבין הזייפנים. כדי להקשות על הזייפנים משולבים בשטרות הסדרה החדשה סימני ביטחון מתקדמים המיוצרים בטכנולוגיות שונות. סימני הביטחון משותפים לכל השטרות ותוכלו לראותם, לחוש אותם בידיכם, או לגלותם בעת הטיית השטר.
מידע נוסף תוכלו לקרוא באתר של משרד האוצר בקישור הזה.